Milieukundige begeleiding

Diseo neemt de voorbereiding voor uitvoering van bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem volledig uit handen. Wij zorgen voor een snelle afhandeling van de saneringsprocedure.

Veilige en efficiënte milieukundige begeleiding

Als er sprake is van (water)bodemverontreiniging, moet er eerst een duidelijk plan worden opgesteld voor het aanpakken van de verontreiniging. Wij verzorgen voor u:

 • Plannen van aanpak
 • BUS-procedures
 • Saneringsplannen
 • V&G-plannen

Bij de uitvoering van saneringsprojecten verzorgen onze milieukundige begeleiders (mkb’ers) zowel de milieukundige processturing als de milieukundige verificatie.

milieukundige begeleiding

Milieukundige begeleiding

Onze mkb’ers werken door heel Nederland én daarbuiten en zorgen zowel voor de begeleiding van uw milieukundige begeleiding als voor de begeleiding van ingrepen in de waterbodem. Doordat wij nauw betrokken zijn bij uw project, kennen wij uw belangen en zorgen we in goede samenwerking voor een snelle afhandeling van de saneringen, zodat dit u zo min mogelijk vertraging oplevert.

Diseo is erkend voor:

 • BRL 6000 (Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg)
  • Protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg)
  • Protocol 6003 (Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen).

CROW 400

De milieukundige begeleiders zijn vertrouwd met de CROW 400 richtlijn zodat de veiligheid van uw en onze medewerkers op de juiste wijze wordt gewaarborgd.

 • Opstellen saneringsplannen
 • Begeleiding landbodem saneringen
 • Ingrepen in de waterbodem
 • Protocol 6001
 • Protocol 6003
 • CROW400