Bodemonderzoek

Diseo is een deskundige en gecertificeerde partij om voor u een gedegen bodemonderzoek uit te voeren. Daarmee heeft u snel duidelijkheid over de verontreiniging op uw locatie.

Wij nemen het volledige onderzoekstraject uit handen

Diseo heeft ervaren bodemonderzoekers in dienst. Zij weten waarom het onderzoek uitgevoerd wordt en kennen uw belangen. Onze medewerkers zijn te gast op uw onderzoekslocatie; zij houden zich vanzelfsprekend aan de, op uw project geldende, veiligheidseisen.

Na uitvoering van het onderzoek stellen wij een rapportage op, waarin wij u adviseren over de verontreinigingssituatie op uw locatie.

Deskundig onderzoek volgens protocol 2001 en 2002

Wij voeren bodemonderzoek uit door heel Nederland en in de ons omringende landen. Wij zorgen dat het onderzoek aansluit op uw planning, projecteisen en ontwerp. Diseo is erkend voor:

 • BRL 2000 (Veldwerk milieuhygiĆ«nisch bodem- en waterbodemonderzoek)
  • Protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen)
  • Protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters).

BRL 2000 erkend

Diseo is erkend voor het BRL 2000 certificaat voor Veldwerk milieuhygiƫnisch bodem- en waterbodemonderzoek.

 • Bodemonderzoek
 • Grondwateronderzoek
 • NEN5725
 • NEN5740
 • Protocol 2001
 • Protocol 2002