Advies

Diseo denkt al tijdens de tenderfase met u mee. Wij brengen alle kansen en risico's met betrekking tot (water)bodem en wegconstructies voor uw project in kaart.

Wij denken met u mee

De specialisten van Diseo begrijpen uw belangen bij een project. In de aanbestedings- of tenderfase brengen wij bodemrisico’s en -kansen in kaart. Wij stellen een calculatie op voor eventueel benodigd aanvullend onderzoek, zodat u weet waar u aan toe bent.

Bij de uitvoering van uw projecten adviseren wij u onder andere over:

  • Grondstromenplannen
  • Saneringsprocedures
  • Vergunningen
  • Meldingen

Wij kunnen voor u overleggen met het Bevoegd Gezag en andere stakeholders bij uw project. Door ons in een vroeg stadium bij de voorbereiding en uitvoering van uw project te betrekken, verlopen de werkzaamheden met betrekking tot de bodem efficiënt en zonder onnodige vertragingen.

Ook het certificeren van grondstoffen op basis van bijvoorbeeld BRL 9335, BRL 9321 of BRL 9313 verzorgen wij voor u.

  • BRL 9335
  • BRL 9321
  • BRL 9313