Bouw op het
onderzoek van Diseo

Diseo is uw specialist in milieuvraagstukken bij grote en kleine projecten in de weg- en waterbouw en infrasector. Wij hebben veel ervaring met de Wet Bodembescherming, de Waterwet en het Besluit Bodemkwaliteit in relatie tot de voorbereiding en realisatie van bijvoorbeeld dijkversterkingen, werkzaamheden in het kader van de Kaderrichtlijn Water en infrastructurele projecten.

Advies bij bodemvraagstukken

Voordat onze opdrachtgevers in de waterbouw- en infrasector kunnen starten met hun project, is het vaak noodzakelijk eerst onderzoek te laten uitvoeren. Diseo is gespecialiseerd in de voorbereiding en uitvoering van deze trajecten en voorziet bovendien in een heldere rapportage met bijbehorend advies over de bodemkwaliteit. Bij aanbesteding en tenders brengen wij voor u alle kansen en risico’s overzichtelijk in kaart. Diseo is gericht op werkbare en maakbare oplossingen die passen bij uw uitvoeringsplanning.

  • Deskundig advies
  • Ervaren adviseurs
  • Servicegericht

Onze diensten

Of het nu gaat om waterbodemonderzoek, bodemonderzoek, partijkeuringen of saneringsprocedures: wij hebben alle kennis, expertise en capaciteit in huis om deze werkzaamheden uit te voeren. Hierbij bieden we bij de uitvoering van het werk korte lijnen, duidelijke communicatie en betrokken specialisten. Zo behalen we een optimaal resultaat voor onze klanten.

  • BRL 1000
  • BRL 2000
  • BRL 6000
  • ISO 9001