Asbestonderzoek

Puin in de bodem is vaak een indicatie voor de aanwezigheid van asbest. Dit kan uw project vertragen. Diseo voert een veilig en degelijk asbestonderzoek uit, zodat u snel de feiten kent en vertraging voorkomt.

Asbestonderzoek in bodem en bouwstoffen

Diseo voert volledig asbestonderzoek uit. Zowel in bodemlagen, als in funderingslagen en puin kunnen wij voor u het percentage asbest vaststellen. Onze veldwerkers zijn op de hoogte van uw belangen. Wij zorgen voor een degelijk, veilig en compleet asbestonderzoek.

Na uitvoering van het onderzoek, interpreteren wij de gevonden waarden. Op basis daarvan werken wij een heldere en betrouwbare rapportage uit met concrete adviezen die aansluiten op uw ontwerp en passen in uw planning.

Asbest in bodem, puin en wegconstructies

Wij voeren professionele asbestonderzoeken uit door heel Nederland en daarbuiten. Ons onderzoek sluit aan op uw werkwijze en past in uw planning. De specialisten van Diseo volgen de richtlijnen van het protocol en onderzoeken de aanwezigheid van asbest in:

 • Bodem
 • Bouwstoffen
 • Puinlagen
 • Wegconstructies.

Diseo is erkend voor:

 • BRL 2000 (Veldwerk bij milieuhygiĆ«nisch bodemonderzoek)
  • Protocol 2018 (Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem)

CROW 400

De veldwerkers van Diseo zijn vertrouwd met de CROW 400 richtlijn zodat de veiligheid van uw en onze medewerkers op de juiste wijze wordt gewaarborgd.

 • Asbest in bodem
 • Asbest in puinlagen
 • Asbest in wegconstructies
 • Protocol 2018
 • NEN5725
 • NEN5707
 • NEN5897